Dokumenty

05/06/2023

Logo

02/03/2016

Deklaracja Członkowska PSB

02/03/2016

Deklaracja członkowska PSB – wspomagający

02/03/2016

Prezentacja członkostwa indywidualnego PSB

Polskie Stowarzyszenie Bitcoin jest organizacją zrzeszającą osoby chcące przyczynić się do promocji i rozwoju kryptowaluty bitcoin (BTC).

02/03/2016

Prezentacja członkostwa firmowego PSB

Polskie Stowarzyszenie Bitcoin jest organizacją zrzeszającą osoby chcące przyczynić się do promocji i rozwoju kryptowaluty bitcoin (BTC).

02/03/2016

Zaproszenie do PSB

Zachęcamy do aktywnej współpracy ze Stowarzyszeniem. Potrzebujemy każdego rodzaju aktywnych osób, które nie chcą być jedynie biernymi obserwatorami wydarzeń, ale brać udział i wpływać na rozwój społeczności Bitcoina w Polsce. J

11/09/2014

Minimalne Standardy Bezpieczeństwa giełd Bitcoin

środowiskowe zasady dla rynku giełd kryptowalutowych w Polsce

10/07/2018

Badanie Krajowego Rynku Bitcoina

Tematyka badania – badanie krajowego rynku Bitcoin; Cele badania – segmentacja inwestorów Bitcoin; Termin – marzec – kwiecień 2018 rok;

25/06/2018

Pismo do UOKiK

Zawiadomienie o podejrzeniu stosowania praktyk ograniczających konkurencję

30/05/2018

Stan rynku kryptowalut w Polsce oraz możliwe przychody podatkowe budżetu państwa

30/06/2017

Podstawy walut cyfrowych

08/10/2016

Leksykon pojęć na temat technologii blockchain i kryptowalut

Strumień „Blockchain i Kryptowaluty” programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”

26/06/2017

Sygnatariusze „Kanonu dobrych praktyk podmiotów rynku kryptowalutowego w Polsce”

10/04/2017

Kanon dobrych praktyk podmiotów rynku kryptowalutowego w Polsce

„Kanon dobrych praktyk podmiotów rynku kryptowalutowego w Polsce” jest wyrazem dobrej woli i troski jego autorów oraz adresatów o harmonijny rozwój branży walut cyfrowych oraz otoczenia prawnego.

19/01/2017

Przegląd polskiego prawa w kontekście zastosowań technologii rozproszonych rejestrów oraz walut cyfrowych

Stanowisko Strumienia w sprawie kierunków ewentualnych prac legislacyjnych oraz działań regulacyjnych instytucji publicznych.

01/07/2016

Pismo ws. OneCoin

OneCoin nie jest kryptowalutą w encyklopedycznym rozumieniu tego słowa. Jednocześnie jednak rości sobie określenie kryptowaluty w celu zmylenia potencjalnych inwestorów do zbudowania czegoś, co przypomina tradycyjną piramidę finansową, organizowanie której jest w Polsce nielegalne.

24/10/2014

Odp. z MF na MSB giełd BTC

FN7/0354/MIO/11/2014/RD-96828

Aktualności