Polskie Stowarzysznie Bitcoin przygotowuje pismo do UOKiK – Maj 2018

W związku z działaniami banków (wypowiadanie rachunków bankowych) przygotowujemy pismo do UOKIK i do Rzecznika Praw Obywatelskich, z prośbą o interwencję. Pismo do UOKIK będzie miało na celu zmuszenie banków do zawierania umów rachunków bankowych oraz do wstrzymania akcji „wypowiadania” tych umów, które jeszcze obowiązują.

Do pisma do UOKIK konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających zaistniałą sytuację. W związku z tym, prośba o przesłanie do Marceliny Szwed-Ziemichód (marcelina.szwed@protonmail.com) do końca tego tygodnia:

1) kopii wypowiedzeń umów rachunków bankowych, które otrzymaliście od banków,

2) korespondencji (także mailowej),w której banki odmawiają wam otwarcia nowych rachunków bankowych.

Jeżeli mielibyście jakieś pytania – kierujcie je bezpośrednio do Marceliny.

Aktualności