CZŁONKOWIE

 

ZARZĄD

Filip Pawczyński

Prezes zarządu

Tech

Prowadzi firmę FP IT Management, która wyprodukowała i wprowadziła na rynek najszybsze w swojej klasie urządzenie do uwierzytelniania transakcji w sieci Bitcoin – Bi•Fury USB ASIC Bitcoin Miner; do tej pory to jedyna tego typu firma w Polsce. Jako jedyny Polak udzielał wywiadu do drukowanej wersji prestiżowego „Bitcoin Magazine”. Jest założycielem i prezesem Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin – organizacji non profit pomagającej lepiej zrozumieć potencjał Bitcoin’a oraz technologi Blockchain. Przemawiał podczas licznych konferencji i seminariów: I Forum Prawa Mediów Elektronicznych, Bitcoin Conference Prague, SGH Seminarium Bitcoin’owe II i III, StartupStage 15, Aula Polska, Digital Money & Currency Forum I i II, SPARKcamp #2, NETcamp, II Konferencja Przyszłość Inwestowania, Central European Electronic Card 2015, PB Digital Money.

Lech Wilczyński

Członek zarządu

Affilates

Współzałożyciel InPay S.A. pierwszego procesora płatności Bitcoin w Polsce, członek sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, absolwent warszawskiej Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych na kierunkach Robotyka i systemy wieloagentowe oraz Inżynieria oprogramowania.
Członek Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin. Promotor wykorzystania technologii cyfrowych walut. Ma za sobą wystąpienia oraz wykłady na konferencjach Digital Money, Wolves Summit, Asbiro, TEDxWSB, CEEC. SGH Inwestycje Alternatywne, Inspiring Solutions, E-commerce Day, InfoShare, Kongres Mobilny, Aula Polska, E-Commerce Trends, Inteligencja Finansowa, TechMine, Międzynarodowe Forum Wysokich Technologii, Kryptologia i Biznes.

Łukasz Nowacki

Członek zarządu

PR

Project Manager w gdańskiej firmie Neoteric. Entuzjasta metodyk zwinnych i certyfikowany Scrum Master. Jest miłośnikiem techniki tworzenia oprogramowania przy wykorzystaniu BDD.
Założyciel infocoin.pl, pierwszego portalu z codziennymi newsami o kryptowalutach w Polsce (w przyszłości planowana jesrt reaktywacja). Jest expertem dziedzinowym i doradcą ds. Bitcoina w polskich funduszach venture capital. Prowadził prelekcje pt. „Czym jest Bitcoin?” na konferencjach dla programistów i świata IT.
Na co dzień szczęśliwy mąż i ojciec.

RADA ZARZĄDU

Dr hab. Konrad Zacharzewski

Law

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Bankowego na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Prodziekan ds.
Studenckich tego Wydziału. Specjalista w zakresie prawa zobowiązań, prawa rynku
kapitałowego, prawa papierów wartościowych oraz prawa bankowego. Autor dobrze
przyjmowanych publikacji naukowych (m.in. Prawo giełdowe, CH BECK, wyd. 2, Warszawa
2012; Prawo rynku kapitałowego. Komentarz (red. M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda), CH BECK, wyd. 2, Warszawa 2014; Szkoda giełdowa i jej naprawienie, Toruń 2015). Stały współpracownik instytucji finansowych (m.in. towarzystw funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich) oraz wyspecjalizowanych kancelarii prawniczych. Opiniodawca i biegły sądowy. Autor pierwszych w Polsce opracowań prawniczych poświęconych problematyce Bitcoina. Od wielu lat honorowy dawca krwi.

 

Sławomir Cieśliński

Event

Ma za sobą wieloletnią pracę w charakterze dziennikarza i wydawcy, doradcy ministra, przedstawiciela zagranicznych firm w Polsce ( w tym koncernu Bertelsmanna ), a także prezesa zarządu kilku spółek. Prowadzi firmę Medien Service która jest członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (Sławomir Cieśliński pełni w niej funkcje Przewodniczącego Komitetu E-identyfikacji i Nowoczesnych Usług Płatniczych oraz Wiceprzewodniczącego Komitetu Inteligentne Systemy Transportowe ) , Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego, Izby Gospodarki Elektronicznej, Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Patronami konferencji organizowanych przez Medien Service są od lat takie instytucje jak Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Polski Komitet Normalizacyjny, Krajowa Izba Gospodarcza, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Sylwester Suszek

Anti Fraud

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego i słuchacz studiów MBA.
Prokurent BitBay Sp. z o.o. z doświadczeniem zawodowym w tworzeniu oprogramowania oraz w branży e–Commerce. Członek Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin. Propagator idei cyfrowych walut w Polsce oraz współpracownik instytucji finansowych w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa obrotu kryptowalutami. Specjalista i praktyk analizy rynku Bitcoin. Prelegent na konferencjach: Techmine Innfovations, Forum Prawa Mediów Elektronicznych, Seminarium bitcoinowe w SGH, Polskie Karty i Systemy, Digital Money & Currency Forum.

Dr Leszek Rychlewski

ASIC

W 1996 ukończył Wydział Medyczny na Uniwersytecie Humboldt’a w Berlinie. Na
tym samym wydziale otrzymał tytuł doktora medycyny w 1998 roku. Od lat
90-tych zajmuje się programowaniem, głównie w zagadnieniach
bioinformatycznych. Jest autorem kilku kiedyś znanych i szeroko
wykorzystywanych serwisów i narzędzi bioinformatycznych. Jest autorem około
stu publikacji częściowo w renomowanych czasopismach (Nature, Science),
które zostały zauważone przez środowisko (ponad 9k cytowan, h-index: 46[g-scholar]). Od 2012 zajmuje się kryptowalutami. Jest autorem kilku
serwisów związanych z BTC. Jest też autorem układów scalonych
wykorzystywanych do „kopania” BTC, których wielkość produkcji osiągnęła w
sumie kilkadziesiąt milionów sztuk. Jest prezesem Instytutu BioInfoBank oraz
członkiem rad nadzorczych funduszy inwestycyjnych i spółek z branży wysokich
technologii.

Profesor nadzw. PAN Dr hab.
Marian Srebrny

Cryptography

Dr hab. profesor nadzw. w Instytucie Podstaw Informatyki PAN. Specjalność: kryptografia – projektowanie i łamanie szyfrów oraz protokołów kryptograficznych. Członek Rady Naukowej IPI PAN, Przewodniczący Rady Naukowo-Programowej dorocznej Konferencji CommonSign, członek Rady Naukowej Centrum Certyfikacji „Signet” TP Internet 2001-2004. Ekspert PIIT/PTI d. s. podpisu elektronicznego 1998-2005. Współautor ustawy o usługach świadczonych drogą elektroniczną. Wypromował 4 doktorów, 170 magistrów/licencjantów/inżynierów. Wykładał w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach 1999-2004, rok University of Michigan, Ann Arbor, USA, rok University of Manchester, W.Brytania. Ponad 30 prac naukowo-badawczych w renomowanych czasopismach i Sprawozdaniach konferencji, m.in. Memoirs of the American Mathematical Society oraz Second SHA-3 Candidate Conference. Współautor ksiązki Modern Cryptography: Theoretical Foundations and Practical Applications, Springer-Verlag, 2013, i 5 artykułów w Rzeczpospolitej o podpisie elektronicznym.