Aktualizacja ostatnich miesięcy – Luty 2018

Końcem listopada napisaliśmy list otwarty do KNF, więcej tu:
https://forum.bitcoin.pl/viewtopic.php?f=6&t=24836

W grudniu zbieraliśmy środki dla domów dziecka (udało się zebrać 13 900 zł), więcej tu:
https://forum.bitcoin.pl/viewtopic.php?f=96&t=25327

Nawiązaliśmy współpracę z UOKiK:
https://forum.bitcoin.pl/viewtopic.php?f=79&t=25546

Rozpoczęliśmy współpracę z Krajową Izbą Gospodarczą w celu organizowania szkoleń dot. blockchaina i kryptowalut.

Aktualności