STOWARZYSZENIE

Polskie Stowarzyszenie Bitcoin zostało powołane w celu zwiększenie społecznej świadomości
i dostępu do wiedzy na temat technologii cyfrowej, którą reprezentuje Bitcoin.

Działaniom Stowarzyszenia przyświeca idea upowszechniania wiedzy i zastosowania Bitcoina jako ogólnodostępnego środka transakcyjnego, dzięki czemu w przyszłości będzie możliwe tworzenie nieograniczonej, otwartej i wolnej od centralnych instytucji emisyjnych gospodarki. Użytkownicy kryptowalut będą mieli możliwość dysponowania swoimi funduszami z pominięciem banków
i pośredników, eliminując prowizje i ograniczenia terytorialne oraz polityczne.

Stowarzyszenie działa na terenie Polski, skupiając zwolenników i użytkowników Bitcoina,
w tym programistów, przedsiębiorców, prawników, finansistów, księgowych oraz wszystkich tych osób, które są zainteresowane Bitcoinem i innymi kryptowalutami. Jego zdaniem jest promowanie wykorzystania Bitcoina oraz technologii Blockchain poprzez publikacje (również Internetem), wystąpienia publiczne, w tym na konferencjach, seminariach i spotkaniach. Naszym zamiarem jest dotarcie do szerokiego grona odbiorców oraz przekazaniem im wiedzy o tym, jak prosto i bezpiecznie korzystać z Bitcoina.

Ponadto, chcemy zintegrować środowisko doświadczonych użytkowników Bitcoina. Chcemy stworzyć platformę wymiany wiedzy i doświadczenia w zakresie kryptowalut. Gdy tylko jest to możliwe reprezentujemy polskie środowisko Bitcoin względem władz podatkowych i regulatorów rynków finansowych w kwestiach związanych z kryptowalutami w naszym kraju. Wspieramy również podnoszenie bezpieczeństwa giełd Bitcoinowych w Polsce.