DOTACJA

Polskie Stowarzyszenie Bitcoin jest organizacją pozarządową, działającą na zasadzie wolontariatu. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków, korzystając ze składek członkowskich i środków zebranych od sponsorów.

Zachęcamy do przekazywania dotacji na realizację celów statutowych Stowarzyszenia. Każda, nawet najdrobniejsza kwota, zostanie spożytkowana na promocję Bitcoina w Polsce.

szSYFZq
1orgPL9WwzF1yxGFBbh8gsqfWVovbvVby