KTO TO REGULUJE?

Kontrolerzy będą się różnić w poszczególnych krajach, ale można się spodziewać że krajowe organy nadzoru finansowego są zainteresowane Bitcoinami i innymi walutami wirtualnymi, wraz z regionalnymi organami regulacyjnymi.

FinCEN

W Stanach Zjednoczonych, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), która jest agencją w ramach Departamentu Skarbu USA, zajęła się tą sprawą. Opublikowała ona wytyczne dotyczące stosowania walut wirtualnych. 18 marca 2013 FinCEN określiła okoliczności, w których użytkownicy wirtualnej waluty mogą być zakwalifikowane jako money services businesses (również znany jako money transmitting businesses lub MTB). MTB musi egzekwować zapobieganie praniu pieniędzy (AML) i Know Your Client (KYC)

SEC

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd ( SEC ) nie wydała przepisów dotyczących walut wirtualnych, ale jego biuro edukacji inwestorów i rzecznictwo opublikowało ostrzeżenie dla inwestorów, aby przestrzec ludzi przed fałszywymi programami inwestycyjnymi związanymi z Bitcoinami. W szczególności, ostrzegano przed systemem Ponzi, po oskarżeniu mieszkańca Texasu Trendon T Shavers (aka‚ pirateat40 „), twórcy i operatora Bitcoin Savings and Trust, o rzekome zebranie 700000 bitcoinów poprzez obiecanie inwestorom do 7 % odsetek tygodniowo.

Władza ustawodawcza

Sprawa SEC zmusiła władzy ustawodawczej rządu do rozważenia stanu prawnego Bitcoinów. Ponieważ Shavers twierdził, że nie może być ścigany za oszustwa związane z papierami wartościowymi, jak ze Bitcoiny nie są pieniędzmi. Jednak sędzia Amos Mazzant wydał memorandum argumentując, że Bitcoiny mogą być używane jako pieniądz .W sierpniu 2013 r. Senat USA zwrócił się do kilku organów rządowych, pytając o zagrożenia i ryzyka związane z wirtualną walutą. Poprosili oni o wytyczne dotyczące postępowania z walutą wirtualną, oraz informacji na temat bieżących działań strategicznych w regionie.

W listopadzie odpowiedziano z różnych agencji. Jedynie Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego był zaniepokojony zagrożeniami związanymi z nielegalnym wykorzystaniem Bitcoinów, natomiast Departament Sprawiedliwości, Rezerwa Federalna i Departament Sprawiedliwości uznały zastosowania walut wirtualnych za prawnie uzasadnione. SEC twierdził, że ”wszelkie udziały wyemitowane przez podmioty posiadające wirtualną walutę lub zapewniające zyski w oparciu o aktywa, takie jak wirtualna waluta ” zostały uznane za wartościowe i tym samym znalazła się pod jego nadzorem.