CZYM JEST BITCOIN?

Bitcoin jest formą cyfrowej waluty, tworzonej elektronicznie.

Nikt nie kontroluje Bitcoina. Jednostki nie są drukowane, jak dolary czy euro – są produkowane za pomocą ludzi, którzy tworzą sieć i za pomocą oprogramowania rozwiązują problemy matematyczne. Jest to pierwszy przypadek funkcjonalnej kryptowaluty.

Co czyni Bitcoin innym niż klasyczne waluty?

Za pomocą BTC można kupować rzeczy elektronicznie. W tym sensie działa podobnie jak Dolary, Euro czy Jeny, którymi też można handlować cyfrowo.

Jednak najbardziej charakterystyczną cechą Bitcoina jest to, że jest zdecentralizowany. Oznacza to, że żadna instytucja nie kontroluje sieci Bitcoinów, dlatego ich użytkownicy czują się spokojniejsi, wiedząc, że duże banki nie kontrolują ich pieniędzy.

Kto je stworzył?

Twórcą Bitcoina, czyli de facto systemu płatności elektronicznej, bazowanego na dowodach matematycznych jest Statoshi Nakamoto. Jego zamysłem było stworzenie waluty niezależnej od władz centralnych, przelewanej elektronicznie i z niską marżą za przelewy.

Kto je drukuje?

Nikt. BTC nie posiada swojego fizycznego odpowiednika, co znaczy, że obracać nimi można tylko i wyłącznie za pomocą sieci internet. Bitcoiny tworzone są cyfrowo, w procesie „wykopywania”, poprzez społeczność użytkowników, do której dołączyć może każdy. Moc obliczeniowa wszystkich korzystających z sieci komputerów wykorzystywana jest do rozwiązywania problemów matematycznych, a po rozwiązaniu każdego kolejnego bloku, użytkownicy nagradzani są liczbą BTC odpowiednią do ilości mocy obliczeniowej wniesionej do sieci.

Wiec nie można zwiększyć ilości Bitcoinów?

Zgadza się. Podczas gdy banki i rządy mogą „dodrukować” klasyczne pieniądze, by np. pokryć swoje długi, protokół Bitcoina umożliwia emisję jedynie 21 milionów BTC. Dodatkowo, by ułatwić obrót walutą, każda z 21 milionów monet możne zostać podzielona na mniejsze części. Najmniejszą możliwą częścią Bitcoina jest 1 Satoshi, stanowiący 1/100 000 000 BTC.

Na czym bazuje Bitcoin?

Konwencjonalne waluty bazują na złocie i srebrze. Teoretycznie, jeśli przyjdziesz z jednym dolarem do banku mógłbyś otrzymać w zamian złoto bądź srebro (w praktyce tak to nie działa). Bitcoin nie bazuje na złocie – bazuje na matematyce.

Na całym świecie ludzie używają odpowiedniego oprogramowania, aby rozwiązywać problemy matematyczne, za które otrzymują nagrodę w postaci Bitcoinów. Formuła matematyczna do rozwiązywania dla Bitcoinów jest dostępna za darmo, tak samo jak służące do tego oprogramowanie.

Charakterystyka Bitcoina.

Bitcoin ma kilka ważnych cech, które różnią go od walut FIAT.

 

 • Decentralizacja

  Sieć Bitcoinów nie jest kontrolowana przez żadne władze. Każda maszyna, biorąca udział w „wydobyciu” i przekazywaniu potwierdzeń transakcji, jest częścią sieci BTC i współpracuje z innymi maszynami. To znaczy, że pojedynczy ośrodek władzy nie będzie w stanie kontrolować bądź zatrzymać pieniędzy, tak jak to miało miejsce na Cyprze w 2013.

 • Anonimowość

  Każdy z użytkowników może posiadać wiele portfeli, z których żaden nie będzie połączony z nim poprzez nazwisko, adres czy inne informacje.

 • Prostota

  Założenie portfela BTC trwa chwilę, a sama jego obsługa jest wręcz banalna.

 • Brak opłat za transakcje

  Od płatności w Bitcoinach nie są pobierane żadne prowizje.

 • Szybkość

  Możesz przelać Bitcoiny komukolwiek na świecie, a otrzyma je już kilka minut później.

 • Brak obciążeń zwrotnych

  Jeżeli prześlesz swoje Bitcoiny na jakiś adres, nie masz możliwości ich odzyskania bez dostępu do tego adresu.

 • Przejrzystość

  Protokół Bitcoin przechowuje detale każdej dokonanej transakcji, w miejscu nazywanym block chain. W block chainie zawarte są wszystkie dane, dotyczące transakcji między portfelami oraz ich saldami. Niezależnie od tego, wszystkie portfele są z założenia anonimowe i nie można ustalić, do kogo należą, dopóki osoba ta, nie zdecyduje się ujawnić faktu własności konkretnego portfela.